CERTYFIKATY, BADANIA, TESTY

CERTYFIKATY, BADANIA, TESTY

Maski Totobobo® zostały poddanie wielu testom w niezależnych instytucjach badawczych:

Testy i normy spełniane przez maski oferowane przez URBANMASK firmy Totobobo®
Rodzaj testuWynikMetoda pomiaru i norma: USAMetoda pomiaru i norma: UERaportMetoda pomiarowa
Efektywność filtracji cząstek (PFE) filtr F9499.71% dla cząstek o rozmiarze 0.1 umASTM F2299EN 14683LinkLink
Efektywność filtracji cząstek (PFE) filtr F9699.937% dla cząstek o rozmiarze 0.1 umASTM F2299EN 14683LinkLink
Efektywność filtracji wirusów (VFE) filtr F96większa niż 99.9%ASTM F2101EN 14683LinkLink
Efektywność filtracji bakterii (BFE) filtr F96większa niż 99.9%ASTM F2101EN 14683LinkLink
Opór ciśnienia stawiany przez filtr F9611.4 Pa/cm2 (bardzo mały)MIL-M-36954CEN 14684LinkLink
Szczelność dopasowanych masek99.2% powietrza przechodzi przez filtrLinkLink
Zawartość materiałów niebezpiecznych RoHS:2011/65/EULinkLink
Ołów Pbnie stwierdzono obecnościIEC 62321-5:2013LinkLink
Kadm Cdnie stwierdzono obecnościIEC 62321-5:2013LinkLink
Rtęć Hgnie stwierdzono obecnościIEC 62321-4:2013LinkLink
Chrom Cr IVnie stwierdzono obecnościIEC 62321:2008LinkLink
Bifenyli polibromowanych PBBsnie stwierdzono obecnościIEC 62321-6:2015LinkLink
Difenylowych eterów polibromowanych PBDEsnie stwierdzono obecnościIEC 62321-6:2015LinkLink
Zawartość innych materiałów niebezpiecznych:
Fluor Fnie stwierdzono obecnościEN 14582:2007LinkLink
Chlor Clnie stwierdzono obecnościEN 14582:2007LinkLink
Brom Brnie stwierdzono obecnościEN 14582:2007LinkLink
Lodin Lnie stwierdzono obecnościEN 14582:2007LinkLink
Zawartość Bifenolu Anie stwierdzono obecnościUS EPA 3550C:2007LinkLink
US EPA 8321B:2007LinkLink

Skuteczności:

Według wyników badań filtrów Totobobo® F96, przeprowadzonych przez amerykański instytut Nelson Laboratories

 • efektywność filtrów dla cząsteczek o wielkości 0.1 mikrona wynosi 99,86% (PM 0.1),
 • efektywność filtrów dla cząsteczek o wielkości 0.1 mikrona w warunkach wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności (85%) wynosi 99,93% (PM 0.1).
 • Dla filtrów F94 efektywność dla cząsteczek o wielkości 0,1 mikrona wynosi 99,71% czyli zatrzymują co najmniej 99,71% spośród cząstek wielkości 0.1 mikrona (PM 0.1).

Zabezpieczenia przed bakteriami i wirusami:

 • wskaźnik zatrzymania wirusów i bakterii w filtrze wynosi ponad 99,9%.

Opór powietrza:

 • bardzo niski opór przy oddychaniu przez filtr oznacza, że maski zapewniają wystarczający napływ powietrza nawet przy wzmożonym zapotrzebowaniu na tlen, szczególnie podczas uprawniania sportu.

Badania dopasowania masek przeprowadzone przez Szpital Księcia Walii oraz Tongji Medical College:

 • wskaźnik właściwego dopasowania masek Totobobo® (spersonalizowanych) – 99,2% (po indywidualnym dopasowaniu do kształtu twarzy – szczegóły patrz DOPASOWANIE MASKI – FILMY INSTRUKTAŻOWE dział MASKI) ,
 • wskaźnik właściwego dopasowania masek Totobobo® wynosi 73% (przed indywidualnym dopasowaniem do kształtu twarzy ,
 • wskaźnik właściwego dopasowania innych masek chroniących przed zanieczyszczeniami powietrza typu N95 wynosi – w zależności od badań mniej niż 40%, zazwyczaj jedynie 7,8%,

Ponadto testy wykonane przez CTI dotyczyły:

 • zawartości ołowiu w masce (RoHS) – nie stwierdzono
 • zawartości jonów halogenkowych – nie stwierdzono
 • zawartości bisfenoli – nie stwierdzono

Poniżej załączamy wyniki testów:

Deklaracja zgodności