Smog

Blog UrbanMask: informacje o smogu

Chemiczne zanieczyszczenia powietrza, a smog.

Szeroki i zmienny wachlarz lotnych związków chemicznych, które rozpuszczają się w powietrzu jest niewidoczny i można go obserwować tylko specjalistycznym sprzętem. Zawiera się w nim dwutlenek węgla, który nie jest toksyczny, ale odpowiada za wrażenie „duszności” i „ciężkości” powietrza. Chemicznie podobnym, lecz dużo bardziej niebezpiecznym gazem, który towarzyszy smogowi jest […]

Przepis na smog, czyli jakie zagrożenie niesie nam powietrze.

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, które charakteryzuje się znacznym ograniczeniem przejrzystości powietrza przez zawieszone w nim drobiny i związki chemiczne. Obserwowany lokalnie już od średniowiecza, stał się wyzwaniem wszystkich rozwijających się miast w XIX i XX wieku. Jego chemiczny skład i reakcje prowadzące do jego powstawania są intensywnie badane od lat […]

Wpływ smogu na zdrowie – część III

O oparach sfer smogowych. Opary związków organicznych powstają w procesach przemysłowych i w wyniku nieprawidłowego działania układu paliwowego. Są to głównie węglowodory aromatyczne takie jak benzen, ksylen i toluen, ale także alkohole (np. propanol, butanol) i ketony (np. aceton). Związki tego typu są zbiorczo określane mianem Lotnych Związków Organicznych (VOC) […]

Wpływ smogu na zdrowie – część II

Powietrze w miastach jest oczyszczane z pyłów przez wiatr, który rozrzedza zanieczyszczenie i przez deszcz, który pochłania zawieszone w powietrzu cząstki i umożliwia ich spłukanie kanałami ściekowymi. Z tego powodu powietrze najbardziej zanieczyszczone jest w miastach geograficznie osłoniętych przed wiatrem przez wzniesienia. Duże zagęszczenie wysokiej zabudowy również znacznie ogranicza przewietrzanie […]

Wpływ smogu na zdrowie – część I

Smog jest mieszaniną wielu składników, z których każdy oddziałuje na organizm w inny, charakterystyczny dla siebie sposób. Jego skład zmienia się w zależności od miejsca występowania, pory roku, lokalnego klimatu i prędkości wiatru w danym miejscu, więc nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o jego szkodliwość. Wobec wszystkich substancji […]

Informacje o smogu

Smog stanowi wielopoziomowe zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Rosnąca wiedza w zakresie jego składu i oddziaływania na organizmy przedstawia obraz sytuacji pozornie bez wyjścia. Z jednej strony, zanieczyszczenie powietrza nas zatruwa, więc należy je zatrzymać. Z drugiej jednak, zanieczyszczenie to powstaje w procesach, które są trwale związane z […]